אודות

אתר זה מספק מידע אודות פעילות התחבורה הציבורית במדינת ישראל. לאתר זה אין כל קשר לחברת תחבורה כלשהי וכן לגוף ציבורי כלשהו. המידע מוגש כשירות לציבור.

יתכנו שינויים בפעילות התחבורה הציבורית ולכן מומלץ להתעדכן גם באתר הרשמי של החברה המספקת שירות.

למידע נוסף אודות האתר – www.openclosed.co.il

ניתן ליצור קשר עם מנהלי האתר כאן.