חברת דן

קו 948 דן : בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו

מספר: קו 948 חברה: חברת דן כיוון: בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו תיאור כללי קו 948 של חברת דן (בני ברק‎-‏תל אביב-יפו): 14 תחנות. התחלה בנחמיה/עזרא , סיום: ביצחק אלחנן/הכרמל. שעות פעילות הקו קו 948 חברת דן 07:20 רשימת התחנות נחמיה/עזרא Nehemya צפה בלוח הזמנים המלא נחמיה/חזון אי”ש HaRav Landa צפה בלוח הזמנים המלא הרב …

קו 948 דן : בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו לקריאה »

קו 949 דן : בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו

מספר: קו 949 חברה: חברת דן כיוון: בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו תיאור כללי קו 949 של חברת דן (בני ברק‎-‏תל אביב-יפו): 8 תחנות. התחלה ברבי עקיבא/הרב שך , סיום: ביצחק אלחנן/הכרמל. שעות פעילות הקו קו 949 חברת דן 07:20 רשימת התחנות רבי עקיבא/הרב שך צפה בלוח הזמנים המלא רבי עקיבא/גן ורשה Raavad צפה בלוח …

קו 949 דן : בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו לקריאה »

קו 950 דן: בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו

מספר: קו 950 חברה: חברת דן כיוון: בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו תיאור כללי קו 950 של חברת דן (בני ברק‎-‏תל אביב-יפו): 14 תחנות. התחלה בבירנבוים/הרב עוזיאל , סיום: ביצחק אלחנן/הכרמל. שעות פעילות הקו קו 950 חברת דן 07:15 רשימת התחנות בירנבוים/הרב עוזיאל צפה בלוח הזמנים המלא הרב יצחק ניסים/קהילות יעקב Kehilot Yaakov צפה בלוח …

קו 950 דן: בני ברק‎ – ‏תל אביב-יפו לקריאה »

קו 951 דן: האדמור מנדבורנא/חזון איש‎ – ‏רבי עקיבא/הראשונים

מספר: קו 951 חברה: חברת דן כיוון: האדמור מנדבורנא/חזון אי”ש‎ – ‏רבי עקיבא/הראשונים תיאור כללי קו 951 של חברת דן (האדמור מנדבורנא/חזון אי”ש‎-‏רבי עקיבא/הראשונים): 14 תחנות. התחלה בהאדמור מנדבורנא/חזון אי”ש , סיום: ברבי עקיבא/הראשונים. שעות פעילות הקו קו 951 פועל בשישי. בין השעות: 12:15 רשימת התחנות האדמור מנדבורנא/חזון אי”ש צפה בלוח הזמנים המלא חזון אי”ש/נחמיה …

קו 951 דן: האדמור מנדבורנא/חזון איש‎ – ‏רבי עקיבא/הראשונים לקריאה »

קו 953 דן: יעקב רוזנהיים/הרב כהנמן‎ – ‏כצנלסון/י.ל. פרץ

מספר: קו 953 חברה: חברת דן כיוון: יעקב רוזנהיים/הרב כהנמן‎ – ‏כצנלסון/י.ל. פרץ תיאור כללי קו 953 של חברת דן (יעקב רוזנהיים/הרב כהנמן‎-‏כצנלסון/י.ל. פרץ): 13 תחנות. התחלה ביעקב רוזנהיים/הרב כהנמן , סיום: בכצנלסון/י.ל. פרץ. שעות פעילות הקו קו 953 חברת דן 08:00 רשימת התחנות יעקב רוזנהיים/הרב כהנמן צפה בלוח הזמנים המלא משה פרדו צפה בלוח …

קו 953 דן: יעקב רוזנהיים/הרב כהנמן‎ – ‏כצנלסון/י.ל. פרץ לקריאה »

קו 954 דן: חזון איש/האדמור מגור‎ – ‏מרכז רימונים/רבי נפחא

מספר: קו 954 חברה: חברת דן כיוון: חזון אי”ש/האדמו”ר מגור‎ – ‏מרכז רימונים/רבי נפחא תיאור כללי קו 954 של חברת דן (חזון אי”ש/האדמו”ר מגור‎-‏מרכז רימונים/רבי נפחא): 4 תחנות. התחלה בחזון אי”ש/האדמו”ר מגור , סיום: במרכז רימונים/רבי נפחא. שעות פעילות הקו קו 954 פועל בשישי. בין השעות: 11:45 רשימת התחנות חזון אי”ש/האדמו”ר מגור צפה בלוח הזמנים …

קו 954 דן: חזון איש/האדמור מגור‎ – ‏מרכז רימונים/רבי נפחא לקריאה »

קו 955 דן: הרב נורוק/ אברבנאל‎ – ‏חזון איש/האדמור מנדבורנא

מספר: קו 955 חברה: חברת דן כיוון: הרב נורוק/ אברבנאל‎ – ‏חזון אי”ש/האדמור מנדבורנא תיאור כללי קו 955 של חברת דן (הרב נורוק/ אברבנאל‎-‏חזון אי”ש/האדמור מנדבורנא): 11 תחנות. התחלה בהרב נורוק/ אברבנאל , סיום: בחזון אי”ש/האדמור מנדבורנא. שעות פעילות הקו קו 955 חברת דן 07:20 רשימת התחנות הרב נורוק/ אברבנאל Vinrav צפה בלוח הזמנים המלא …

קו 955 דן: הרב נורוק/ אברבנאל‎ – ‏חזון איש/האדמור מנדבורנא לקריאה »

קו 959 דן: ביהס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר

מספר: קו 959 חברה: חברת דן כיוון: ביה”ס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר תיאור כללי קו 959 של חברת דן (ביה”ס אהל צביה/בן זומא‎-‏סוקולוב/הרב קוטלר): 7 תחנות. התחלה בביה”ס אהל צביה/בן זומא , סיום: בסוקולוב/הרב קוטלר. שעות פעילות הקו קו 959 פועל בשישי. בין השעות: 11:55 רשימת התחנות ביה”ס אהל צביה/בן זומא Noam Elimelech …

קו 959 דן: ביהס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר לקריאה »

קו 965 דן: אבו חצירא/הירקון‎ – ‏תיכון מזרחי/הרב מיימון

מספר: קו 965 חברה: חברת דן כיוון: אבו חצירא/הירקון‎ – ‏תיכון מזרחי/הרב מיימון תיאור כללי קו 965 של חברת דן (אבו חצירא/הירקון‎-‏תיכון מזרחי/הרב מיימון): 14 תחנות. התחלה באבו חצירא/הירקון , סיום: בתיכון מזרחי/הרב מיימון. שעות פעילות הקו קו 965 חברת דן 07:40 – 14:20 רשימת התחנות אבו חצירא/הירקון HaYarkon צפה בלוח הזמנים המלא המכבים/הרב ברוט …

קו 965 דן: אבו חצירא/הירקון‎ – ‏תיכון מזרחי/הרב מיימון לקריאה »

קו 939 דן: ביהס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר

מספר: קו 939 חברה: חברת דן כיוון: ביה”ס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר תיאור כללי קו 939 של חברת דן (ביה”ס אהל צביה/בן זומא‎-‏סוקולוב/הרב קוטלר): 14 תחנות. התחלה בביה”ס אהל צביה/בן זומא , סיום: בסוקולוב/הרב קוטלר. שעות פעילות הקו קו 939 חברת דן 13:22 רשימת התחנות ביה”ס אהל צביה/בן זומא Noam Elimelech צפה בלוח …

קו 939 דן: ביהס אהל צביה/בן זומא‎ – ‏סוקולוב/הרב קוטלר לקריאה »